• 1

  Bắt đầu sử dụng

 • 2

  Khai báo danh mục

 • 3

  Khai báo tồn đầu

 • 4

  Nhập mua hàng hóa

 • 5

  Xuất trả nhà cung cấp

 • 6

  Bán hàng

 • 7

  Khách trả hàng

 • 8

  Thu nợ khách hàng

 • 9

  Trả tiền nhà cung cấp

 • 10

  Báo cáo tồn kho

 • 11

  Báo cáo công nợ

 • 12

  Báo cáo doanh thu

 • 12

  Báo cáo khác

Tải và cài đặt phần mềm

Anh/ chị bấm vào nút Tải phần mềm sau đó cài đặt theo các bước

Mở phần mềm

Sau khi cài đặt phần mềm. Trên màn hình Desktop tìm

Đăng ký sử dụng

Anh/ chị bấm vào nút Đăng ký sau đó nhập đầy đủ thông tin

Đăng nhập phần mềm

- Sử dụng trình duyệt Web(Chrome)

Sau khi đăng ký. Anh/ chị mở trình duyệt Chrome gõ địa chỉ Web đã đăng ký (Có dạng tencuahieu.TNSoft)

Nhập các thông tin tên đăng nhập và mật khẩu theo tin nhắn SMS đã nhận được

- Sử dụng điện thoại, máy tính bảng Android

Nếu chưa có phần mềm Anh/ chị bấm vào đây để tải phần mềm cài vào điện thoại, máy tính bảng Android

Mở Ứng dụng Bán hàng TNSoft

Nhập các thông tin địa chỉ Web, tên đăng nhập và mật khẩu theo tin nhắn SMS đã nhận được

- Sử dụng máy vi tính (Win XP, Win 7, Win 8, Win 10)

Nếu chưa có phần mềm Anh/ chị bấm vào đây để tải phần mềm cài vào máy tính

Anh/ chị mở phần mềm Bán hàng TNSoft

Nhập các thông tin địa chỉ Web, tên đăng nhập và mật khẩu theo tin nhắn SMS đã nhận được

Khai báo danh mục

Khi mới đăng ký sử dụng. Bạn cần khai báo các danh mục sau trước khi làm việc

- Danh mục nhóm mặt hàng

Để dễ dàng quản lý, tìm kiếm, thống kê mặt hàng. Anh/ chị nên phân chia mặt hàng thành nhiều nhóm riêng

Ví dụ: Cửa hàng phân bón phân nhóm mặt hàng: Phân bón lá, Phân bón gốc,....
- Danh mục mặt hàng
- Danh mục khách hàng
- Danh mục nhà cung cấp

Khai báo tồn đầu

Khi mới đăng ký sử dụng. Bạn cần khai báo các danh mục sau trước khi làm việc

- Danh mục nhóm mặt hàng

Để dễ dàng quản lý, tìm kiếm, thống kê mặt hàng. Anh/ chị nên phân chia mặt hàng thành nhiều nhóm riêng

Ví dụ: Cửa hàng phân bón phân nhóm mặt hàng: Phân bón lá, Phân bón gốc,....
- Danh mục mặt hàng
- Danh mục khách hàng
- Danh mục nhà cung cấp