Hotline 24/7: 0918686273

Hỗ trợ miễn phí, không dùng không sao

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web

Bước 1: Mở phần mềm

Tìm mở biểu tượng "Bán hàng Tây Nguyên" trên màn hình chính hoặc danh sách ứng dụng

Bước 2: Đăng nhập hệ thống

Nhập thông tin tài khoản nhận được từ tin nhắn hoặc quản lý cung cấp. Bấm "Đăng nhập"

Giao diện phần mềm hiện lên để sử dụng