Hotline 24/7: 0918686273

Hỗ trợ miễn phí, không dùng không sao

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web
Các bước thực hiện như sau
  • Tải phần mềm về tại đây
  • Mở File đã tải về
  • Bấm "Next", "Next","Next", "Finish" là hoàn thành quá trình cài đặt phần mềm
  • Tìm trên Desktop biểu tượng phần mềm "Bán hàng Tây Nguyên"

Chú ý: