Hotline 24/7: 0918686273

Hỗ trợ miễn phí, không dùng không sao

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web
Phần 1: Vào menu Xuất kho/ Xuất bán
Các bước thực hiện như sau
 • Chọn kho phù hợp
 • Chọn khách hàng phù hợp
  Chú ý: Nếu khách hàng chưa có trong danh sách, Bạn bấm nút "+" bên cạch danh sách làm tiếp theo bước 2 mục Hướng dẫn nhập thông tin khách hàng

  Sau khi chọn khách hàng=> Các thông tin khách hàng và công nợ khách hàng hiện lên để bạn kiểm tra đối chiếu

 • Chọn mặt hàng

  Chọn từng mặt hàng, nhập số lượng, đơn giá, chiết khấu tại mỗi dòng

  Chú ý:

  • Nếu mặt hàng chưa có trong danh sách, Bạn bấm nút "+" bên cạch danh sách làm tiếp theo bước 2 mục Hướng dẫn nhập thông tin mặt hàng
  • Muốn xóa bớt 1 dòng, Bạn bấm nút
  • Nếu sử dụng máy quét. Bạn bấm F12 trước khi quét từng sản phẩm
  • Kiểm tra tổng tiền hàng tại mục nội dung phiếu
 • Nhập số tiền thanh toán

  Kiểm tra lại công nợ, tiền hàng, số tiền thanh toán và số tiền còn nợ trước khi In phiếu
Phần 2: Xem danh sách phiếu xuất bán đã nhập

Vào menu Xuất kho/ Danh sách phiếu bán hàng

Trung tâm là danh sách phiếu bán hàng đã bán trong ngày

Chú ý tùy chọn tìm kiếm:

 • Chọn để xem danh sách phiếu trong khoảng thời gian đã chọn
 • Nhập từ khóa để tìm phiếu theo từ khóa để chọn. Vd: Tên khách hàng, nhân viên bán ...
 • Nếu nhiều kho có thêm mục chọn để hiện thị phiếu bán hàng riêng cho từng kho
 • Bấm để thêm phiếu bán hàng vào danh sách, tiếp theo xem lại phần 1
 • Bấm để sửa phiếu bán hàng, tiếp theo xem lại phần 1
 • Bấm để xóa phiếu bán hàng khỏi danh sách

Chú ý về mục phân quyền:

 • Quản lý có thể phân quyền theo chức năng Thêm phiếu, Sửa phiếu, Xóa phiếu cho nhân viên bán hàng trong cửa hàng của mình