Hotline 24/7: 0918686273

Hỗ trợ miễn phí, không dùng không sao

download iphone, ipad, ios download điện thoại android, máy tính bảng download máy tính, windows, cài đặt dùng ngay, online web
Bước 1: Vào menu Danh mục/ Nhà cung cấp
 • Danh sách nhà cung cấp tại trung tâm, hiện thị toàn bộ thông tin nhà cung cấp báo gồm: Mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, công nợ
 • Chức năng quản lý danh sách nhà cung cấp

  Bấm : - Thêm nhà cung cấp vào danh sách, Sang bước 2

  Bấm : - Xem thông tin nhà cung cấp đang chọn (Có thể bấm đôi để mở nhanh thông tin), Sang bước 2

  Bấm : - Xóa thông tin nhà cung cấp khỏi danh sách (Bấm "Đồng ý" để xác nhận xóa)

Bước 2: Nhập, chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp
 • Chức năng quản lý thông tin nhà cung cấp

  Bấm 'Sửa' để bắt đầu chỉnh sửa

  Nhập đúng, đầy đủ thông tin nhà cung cấp

  Bấm 'Lưu' để kết thúc chỉnh sửa

  Mục công nợ thể hiện quá trình mua hàng, thanh toán của nhà cung cấp đang hiện thị. Bấm đôi vào để mở phiếu liên quan